Internetska stranica Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata je u izradi.