PREDSJEDNIK SINDIKATA

Dubravko Čorak

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
tel: 01/ 6322-598
fax: 01/ 6322-856
GSM: 098/ 289-801
VPN: 5593
e-mail: dubravko.corak@hep.hr

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SINDIKATA

Tomislav Kovačević

Hrvatske državnosti 32, 48000 Koprivnica
tel: 048/ 654-254
fax: 048/ 621-226
e-mail: tomislav.kovacevic@hep.hr

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Antun Perković

Ul. P. Krešimira IV br 11, 35000 Slavonski Brod
tel: 035/215-149
fax: 035/444-717
e-mail: antun.perkovic@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Istok)

Ninoslav Petelin

Cara Hadrijana 7, Osijek
tel: 031/ 244-934
fax: 031/ 244-796
GSM: 098/ 339-30
e-mail: ninoslav.petelin@hep.hr

Članica Središnjeg odbora (Regija Istok)

Silvana Kralj

Cara Hadrijana 7, Osijek
tel: 031/ 244-650
fax: 031/ 213-199
e-mail: silva.kralj@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Istok)

Dinko Andabaka

Šetalište kardinala F.Šepera, Osijek
tel: 031/ 244-171
fax: 031/ 213-121
e-mail: dinko.andabaka@hep.hr

Članica Središnjeg odbora (Regija Sjever)

Ivanka Kovačić

Žrtava Fašizma 2, Čakovec
tel: 040/ 371-743
fax: 040/ 371-821
e-mail: ivanka.kovacic@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Sjever)

Stjepan Šoštarić

Trg svetog Križa 7, 10314 Križ
tel: 01/ 2887-576
fax: 01/ 2887-621
e-mail: stjepan.sostaric@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Zagreb)

Davor Hrvojević

Ulica Vladka Mačeka 44, Zagreb
tel: 047/ 661-166
fax: 047/ 411-128
e-mail: davor.hrvojevic@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Zagreb)

Vinko Sesar

Gundulićeva 32, Zagreb
tel: 01/ 4601-487
fax: 01/ 4601-298
GSM: 098/ 9811-763
e-mail: vinko.sesar@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Zagreb)

Dario Lisinski

Ulica kralja Tomislava 44, Sisak
tel: 044/ 558-620
VPN: 4202
e-mail: dario.lisinski@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Zapad)

Bruno Škopac

Plomin Luka 51, Plomin
tel: 052/ 866-419
fax: 052/ 863-191
e-mail: bruno.skopac@hep.hr

Članica Središnjeg odbora (Regija Zapad)

Martina Biondić

V. C. Emina 2, Rijeka
tel: 051/ 204-222
fax: 051/ 204-204
e-mail: martina.biondic@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Zapad)

Vaso Aleksić

Vergerijeva 6, Pula
tel: 052/ 527-241
e-mail: vaso.aleksic@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Jug)

Zdravko Zubčić

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8, Zadar
tel: 023/ 290-523
fax: 023/ 314-661
e-mail: zdravko.zubcic@hep.hr

Član Središnjeg odbora (Regija Jug)

Mato Jerković

Kuna
tel: 020/ 742-197
fax: 020/ 742-006
e-mail: mato.jerkovic@hep.hr

Članica Središnjeg odbora (Regija Jug)

Mira Konsa

Poljička cesta 73, Split
tel: 021 /439-125
e-mail: mira.konsa@hep.hr