Član Statutarnog odbora

Danijel Tadić

Kralja Zvonimira 8, 23000 Zadar
tel: 023/ 290 535
fax: 023/ 311 300
e-mail: danijel.tadic@hep.hr

Članica Statutarnog odbora

Danka Pofuk

P. Biškupa 5, 43000 Bjelovar
tel: 043/ 273 111
fax: 043/ 273 100
e-mail: danka.pofuk@hep.hr

Članica Statutarnog odbora

Monika Ećimović

Šetalište kardinala F. Šepera, 31000 Osijek
tel: 031/ 244-310
fax: 031/ 244-111
e-mail: monika.ecimovic@hep.hr

Član Statutarnog odbora

Drago Raković

Ulica Kralja Tomislava 3, 44000 Sisak
tel: 044/ 558-604
e-mail: drago.rakovic@hep.hr

Član Statutarnog odbora

Dario Verbanac

Vergerijeva 6, 52100 Pula
tel: 052/ 527-643
fax: 031/ 244-111
e-mail: dario.verbanac@hep.hr