Članica Statutarnog odbora

Danka Pofuk

P. Biškupa 5, 43000 Bjelovar
tel: 043/ 273 111
fax: 043/ 273 100
e-mail: danka.pofuk@hep.hr

 

Član Statutarnog odbora

Vaso Aleksić

Vergerijeva 6, Pula
tel: 052/527-241
e-mail: vaso.aleksic@hep.hr

Članica Statutarnog odbora

Irena Bogner

Ivana Gundulića 32, Zagreb
tel: 01/4601-983
e-mail: irena.bogner@hep.hr

Član Statutarnog odbora

Zlatko Golubović

Kralja Zvonimira 96, Vinkovci
tel: 031/216-177
e-mail: zlatko.golubovic@hep.hr

Član Statutarnog odbora

Slavko Čavka

Poljička cesta 73, Split
tel: 021/439-081
e-mail: slavko.cavka@hep.hr