Voditelj regije

Ninoslav Peterlin

Cara Hadrijana 7, Osijek
tel: 031/ 244-934
fax: 031/ 244-796
GSM: 098/ 339-30
e-mail: ninoslav.petelin@hep.hr

Podružnica

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
F. Šepera 1a, Osijek

Članovi povjerenstva

Ivana Komlenac
(tel. 031/244-303, ivana.komlenac@hep.hr)

Blanka Ratković
(tel. 031/244-361, fax. 031/244-202, blanka.ratkovic@hep.hr)

Ninoslav Petelin
(tel. 031/243-360, fax. 031/243-015, ninoslav.petelin@hep.hr)

Marija Zetović
(tel. 031/244-329, fax. 031/211-593, marija.zetovic@hep.hr)

Monika Ećimović
(tel. 031/244-310, fax. 031/244-111, monika.ecimovic@hep.hr)

Podružnica

ELEKTRA SLAVONSKI BROD
P. Krešimira IV 11, Slavonski Brod

Član povjerenstva

Antun Perković
(tel. 035/215-149, fax. 035/444-717, antun.perkovic@hep.hr)

Podružnica

ELEKTRA VINKOVCI
Kralja Zvonimira 36, Vinkovci

Član povjerenstva

Zlatko Golubović
(tel. 032/216-100, zlatko.golubovic@hep.hr)

Podružnica

HOPS d.o.o. Prp OSIJEK
Cara Hadrijana 2, Osijek

Član povjerenstva

Dinko Andabaka
(tel. 031/244-934, fax. 031/213-121, dinko.andabaka@hep.hr)

Podružnica

ELEKTRA POŽEGA
Primorska 24, Požega

Član povjerenstva

Željko Jurković
(tel. 034/230-260, fax. 034/273-238, zeljko.jurkovic@hep.hr)

Podružnica

HEP-Plin OSIJEK
Cara Hadrijana 7, Osijek

Član povjerenstva

Silvana Kralj
(tel. 031/244-650, fax. 031/213-199, silva.kralj@hep.hr)

Podružnica

TOPLINARSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 3, Osijek

Član povjerenstva

Alen Marić
(tel. 031/244-828, fax. 031/207-139, alen.maric@hep.hr)

Podružnica

TE-TO OSIJEK
M. Divalta 203, Osijek

Član povjerenstva

Željko Končar
(tel. 031/243-428, zeljko.koncar@hep.hr)