HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT – HES je samostalna, nezavisna, izvanstranačka i interesna udruga radnika Hrvatske elektroprivrede d.d. i radnika u društvima kojima je osnivač Hrvatska elektroprivreda d.d. Hrvatski elektrogospodarski sindikat – HES osnovan je Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave 15. ožujka 1993. godine, te upisan u Registar društvenih organizacija.

Danas HES u svim organizacijskim jedinicama – tvrtkama u okviru HEP-grupe ima više od 6.000 članova.

Hrvatski elektrogospodarski sindikat članica je i jedan od osnivača druge sindikalne središnjice po veličini u Republici Hrvatskoj Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS). Od 31. listopada 2001. godine HES je punopravna članica Public Services International (PSI) međunarodne sindikalne središnjice koja u svom članstvu ima više od 20 milijuna članova, te djeluje u više od 150 zemalja svijeta.

Biti član HES-a velika je prednost !

Kvalitetna zaštita interesa naših članova, glavna je odrednica našeg djelovanja. U cilju poboljšanja socijalno-materijalnog položaja svojih članova zalažemo se za zaključivanje kolektivnih ugovora, sporazuma te svih ostalih akata kojima možemo podići razinu prava naših članova.

Član HES-a ima pravo:

 • sudjelovati u radu sindikata
 • birati i biti biran u tijela sindikata
 • biti informiran o svim aktivnostima stavovima sindikata
 • inicirati aktivnosti sindikata
 • na besplatnu pravnu pomoći i zaštitu pred sudom u sporovima u vezi s radom
 • ukazivati na nepravilnosti u radu Sindikata
 • na potpore prema Pravilniku

Član HES-a dužan je:

 • postupati u skladu s odredbama Statuta
 • potpuno i svjesno izvršavati radne zadatke iz rada i na radu
 • čuvati imovinu sindikata i poduzeća
 • redovito plaćati članarinu i podmirivati obveze prema sindikatu
 • svojim djelovanjem zalagati se za povećanje broja članova
 • savjesno i odgovorno obnašati dužnosti u sindikatu koje su mu izborom povjerene