Predsjednica Nadzornog odbora

Marija Zetović

Šetalište kardinala F. Šepera, 31000 Osijek
tel: 031/ 244-329
fax: 031/ 211-593
e-mail: marija.zetovic@hep.hr

Članica Nadzornog odbora

Štefica Antolković

Matije Gupca 57, 49210 Zabok
tel: 049/ 225-451
fax: 049/ 225-504
e-mail: stefica.antolkovic@hep.hr

Član Nadzornog odbora

Nenad Mance

Viktora cara Emina 2, 51000 Rijeka
tel: 051/ 204-043
fax: 051/ 204-204
e-mail: nenad.mance@hep.hr

Član Nadzornog odbora

Dražen Zgrebec

Kratka ulica 3, 42000 Varaždin
tel: 042/ 371-435
e-mail: drazen.zgrebec@hep.hr

Član Nadzornog odbora

Ante-Goran Jurković

Ulica Kotiška bb, 21300 Makarska
tel: 021/ 762-659
fax: 021/ 762-652
e-mail: ante.jurkovic@hep.hr