Održan međusindikalni sastanak radi utvrđivanja reprezentativnosti sindikata

OBJAVLJENO: 8.9.2017.

Dana 07. rujna 2017. godine, od HES-a i NSRHEP-a sazvan je međusindikalni sastanak na kojemu je nereprezentativnim (zakonom definiranim) sindikatima ponuđen Sporazum o reprezentativnosti sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora.

Društva HEP grupe osnovala su i registrirala Udrugu poslodavaca Hrvatske elektroprivrede radi zajedničkog pregovaranja. Udrugu čine: HEP d.d., HEP Proizvodnja d.o.o., HEP ODS d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o., HEP Plin d.o.o., HEP ESCO d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., HEP Trgovina d.o.o., HEP Upravljanje imovinom d.o.o., HEP Elektra d.o.o., Program Sava d.o.o., HEP Telekomunikacije d.o.o., HEP Opskrba plinom d.o.o., HEP Nastavno obrazovni centar d.o.o.

Na razini Udruge radnici su organizirani u 5 sindikata.

Temeljem članka 7. Zakona o reprezentativnosti reprezentativni su: Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) sa 64,36% (5879) članova i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSRHEP-a) sa 23,26 % (2125) članova.

Nisu reprezentativni: Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede (TEHNOS) 9,15 % (836) članova, Hrvatski elektrodistribucijski sindikat (HEDISS) 2,67 % (244) članova i Samostalni sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske 0,55 % (50) članova.

Predlagatelji Sporazuma ponudili su nereprezentativnim sindikatima mogućnost njihovog aktivnog sudjelovanja u predstojećim pregovorima (predlaganje, prisustvovanje u pregovorima) bez prava odlučivanja.

Dva reprezentativna sindikata, te HEDISS i Samostalni sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske na sastanku su potpisali Sporazum.

Predsjednik TEHNOS-a Denis Geto odbio je potpisati ponuđeni Sporazum.

Dana 12. rujna HES i NSRHEP-a u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava – pri Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti pokrenuli su postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora na razini Udruge poslodavaca Hrvatske elektroprivrede.

Da su svi sindikati potpisali Sporazum u pregovore se moglo krenuti odmah. Procedura pred Ministarstvom rada odgađa datum početka pregovora, a time i datum sklapanja novog Kolektivnog ugovora.

Dubravko Čorak

Novosti

Središnji ured

O sindikatu

Dokumenti

Statut

Pristupnica

Pogodnosti

Kontakt

Skupština

Središnji odbor

Nadzorni odbor

Statutarni odbor

Regija Istok

Regija Sjever

Regija Zagreb

Regija Zapad

Regija Jug