VODITELJICA UREDA

Marija Ajhon

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
tel: 01/6321-545
e-mail: marija.ajhon@hep.hr

PRAVNA SAVJETNICA

Meri Uvodić

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
tel: 01/6322-497
e-mail: meri.uvodic@hep.hr

ADMINISTRATORICA

Ana Rebić

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
tel: 01/6322-597
e-mail: ana.rebic@hep.hr