Program rada Središnjeg odbora HES-a

OBJAVLJENO: 19.7.2020.

U skladu s odredbama članka 64., stavka 1., točke 8. Statuta HES-a , Središnji odbor HES-a na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj dana 4. 6. 2020. godine, donio je

PROGRAMA RADA SREDIŠNJEG ODBORA HES-a

U novom sazivu Središnjeg odbora HES-a potrebno je ostvariti jedinstveno djelovanje svih članova.  Svi članovi Središnjeg odbora dužni su dati svoj puni doprinos u radu odbora, naročito angažmanom na terenu, posebno na području regija iz kojih dolaze. Članovi Središnjeg odbora dužni su provoditi sve odluke Središnjeg odbora, bez obzira na vlastite stavove.

Kako bi HES zadržao vodeću ulogu među sindikatima HEP grupe, neminovno je, aktivnim sudjelovanjem svih članova Središnjeg odbora, u narednom razdoblju:

 • Pratiti primjenu Kolektivnog ugovora za HEP-grupu i ukazivati na eventualno nepoštivanje odredbi od strane Poslodavaca.

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • Zbog smanjenja broja članova HES-a učestalim odlascima radnika iz HEP-a, aktivno raditi na povećanju broja članova i na taj način jačati HES. Posebnu pažnju usmjeriti prema organizacijskim jedinicama na nivou regija, u kojima HES nije zastupljen ili postoji prostor za povećanjem broja članova. Koristiti sve sindikalne metode !

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • Poboljšati komunikaciju s članstvom na svim razinama koristeći internet stranicu i INFO-HEP.

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • Aktivno sudjelovati u svim promjenama koje se događaju kod Poslodavca, a koje mogu utjecati na položaj radnika (proces reorganizacije, zaštita na radu,  promjene u procesu rada i sl.).

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • I dalje odlučno i jasno reagirati na sve uočene negativnosti u društvima HEP grupe ( komentirati štetne odluke, govoriti o kriminalu, nepotizmu i sl. ).

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • Održati racionalno i odgovorno poslovanje svih podružnica HES-a (80% sindikalne članarine), kao i središnjeg računa (20 % članarine). I nadalje kontrolirati, te osigurati da se sredstva članarine u podružnicama troše na propisan način. Voditelji regija s nadležnim članom Nadzornog odbora dužni su kontrolirati i upozoravati Odbore podružnica na uočene nepravilnosti.

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora i Nadzornog odbora

 • Nastojati uspostaviti korektne odnose sa sindikatima koji djeluju u HEP-grupi bez ucjena i ultimatuma. Ponuditi svima suradnju na zajedničkim projektima od interesa za sve radnike HEP grupe

nositelj: svi članovi Središnjeg odbora

 • Pripremiti se za predstojeće izbore za radnička vijeća, te odabrati kandidate HES-a koji uživaju povjerenje među radnicima organizacijske jedinice u kojoj se provode izbori. Održavati neposrednu suradnju sa izabranim predstavnicima HES-a u radničkim vijećima.

nositelj: svi članovi Središnjeg odbora

 • Pokrenuti proces osposobljavanja sindikalnih povjerenika na svim razinama.

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • Aktivno sudjelovati u radu Nezavisnih Hrvatskih sindikata kroz tijela NHS-a, te predstavljanje NHS-a u županijskim GSV-ima.

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

 • Štititi HES od utjecaja politike i ne dopustiti da se isti koristi za potrebe bilo koje političke opcije ili stranke.

nositelji: svi članovi Središnjeg odbora

Predsjednik Središnjeg odbora HES-a:
Tomislav KOVAČEVIĆ

Novosti

Središnji ured

O sindikatu

Dokumenti

Statut

Pristupnica

Pogodnosti

Kontakt

Skupština

Središnji odbor

Nadzorni odbor

Statutarni odbor

Regija Istok

Regija Sjever

Regija Zagreb

Regija Zapad

Regija Jug