Održano redovno zasjedanje Skupštine HES-a

OBJAVLJENO: 19.5.2022.

Dana 18. svibnja 2022. održano je redovno zasjedanje Skupštine HES-a. Pored pedeset i tri delegata, istom su nazočili Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a d.d., Tomislav Šambić, član Uprave HEP-a d.d., Dean Liović, član Uprave HOPS-a d.d. i Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.

Iako je sjednica prošla u ugodnom ozračju, u raspravi su prevladavale teme vezane za trenutnu rastuću inflaciju i ulogu HEP-a u energetskoj krizi. Također se raspravljalo o mogućim rješenjima neravnopravnog položaja članova sindikata u odnosu na radnike nečlanove, a vezano za primjenu prava koja su sindikati ugovorili kolektivnim ugovorom, te mogućim zakonskim rješenjima tog problema.

Novosti

Središnji ured

O sindikatu

Dokumenti

Statut

Pristupnica

Pogodnosti

Kontakt

Skupština

Središnji odbor

Nadzorni odbor

Statutarni odbor

Regija Istok

Regija Sjever

Regija Zagreb

Regija Zapad

Regija Jug