Održana sjednica Središnjeg odbora

OBJAVLJENO: 5.6.2020.

Dana 4. lipnja 2020. održana je 2. redovna sjednica Središnjeg odbora HES-a, prva nakon uspostave uobičajenog radnog režima u HEP grupi. Pored aktualnosti i praćenja primjene Kolektivnog ugovora za HEP grupu i HOPS d.o.o., raspravljalo se o događajima koji su se reflektirali na položaj članova u zadnjih pola godine.

Nadalje, donijet je Program rada Središnjeg odbora u mandatnom razdoblju 2019-2024. Na sjednici su bili nazočni svi pozvani članovi, s iznimkom dvoje kolega koje su zastupali zamjenici.

Dokument:

Program rada Središnjeg odbora HES-a

Novosti

Središnji ured

O sindikatu

Dokumenti

Statut

Pristupnica

Pogodnosti

Kontakt

Skupština

Središnji odbor

Nadzorni odbor

Statutarni odbor

Regija Istok

Regija Sjever

Regija Zagreb

Regija Zapad

Regija Jug