Program rada središnjeg odbora HES-a

OBJAVLJENO: 20.12.2007.

U skladu s odredbama članka 58., točka 9. Statuta HES-a , Središnji odbor HES-a na svojoj 8. redovitoj sjednici održanoj dana  8. studenog 2007. godine donio je

PROGRAMA RADA SREDIŠNJEG ODBORA HES-a

U novom sazivu Središnjeg odbora HES-a potrebno je postići jedinstvo kako bi S.O. mogao nesmetano funkcionirati. Svi članovi Središnjeg odbora dužni su dati svoj puni doprinos u radu , te preuzeti svoj dio obveza prema radu na terenu, posebno na Područnim Koordinacijama iz kojih dolaze. Svi članovi Središnjeg odbora dužni su provoditi sve odluke S.O., bez obzira na vlastite stavove.

Kako bi HES održao vodeću ulogu u HEP-u među Sindikatima neminovno je kroz aktivnosti svih članova Središnjeg odbora u narednom razdoblju učiniti:

 • Pratiti primjenu Kolektivnog ugovora za HEP-grupu i ukazivati na nepoštivanje određenih odredbi od strane Poslodavaca
  – nositelji: svi članovi Središnjeg odbora
  – rok: trajno
 • Zbog smanjenja broja članova HES-a učestalim odlascima radnika iz HEP-a koristeći poticajne mjere, aktivno raditi na povećanju broja članova i na taj način jačati HES. Posebnu pažnju posvetiti na razinama Područnih Koordinacija prema organizacijskim jedinicama u kojim HES nije zastupljen ili postoji prostor za povećanjem broja članova. Koristiti sve sindikalne metode !
  – nositelji: svi članovi Središnjeg odbora
  – rok: trajno
 • Poboljšati komunikaciju s članstvom na svim razinama koristeći glasilo HES-a, WEB- stranicu i INFO-HEP.
  – nositelji: svi članovi Središnjeg odbora
  – rok: trajno
 • Aktivno sudjelovati u svim promjenama koje se događaju kod Poslodavca ( proces reorganizacije, zaštita na radu, odgovorno ponašanje članova središnjeg odbora u RV i GRV )
 • Aktivno se uključiti u organizacijske promjene u HEP-Toplinarstvu d.o.o., te pomoći RV HEP-Toplinarstva d.o.o.
  – nositelji: član Središnjeg odbora iz Toplinarstva, Koordinator Područne koordinacije i predsjednik S.O.
 • Posebnom Odlukom Središnjeg odbora pokrenuti aktivniji rad predsjednika HES-a i svih koordinatora kako bi se dobilo na operativnosti rada ( češće sastajanje, priprema prijedloga odluka i aktivnosti bez prava odlučivanja )
 • I dalje odlučno i jasno reagirati na sve uočene negativnosti u društvima HEP- grupe ( komentirati štetne Odluke, govoriti o kriminalu, nepotizmu i sl. )
 • Održati racionalno i odgovorno poslovanje svih podružnica HES-a (80% sindikalne članarine), kao i Središnjeg odbora ( 20 % članarine ). Nastojati donijeti akte HES-a kojima će se na jedinstven način koristiti sredstva sindikalne članarine u Podružnicama. Članovi područnih Koordinacija s članom Nadzornog odbora upozoravati Odbore Podružnica na nepravilnosti.
 • Nastojati uspostaviti korektne odnose sa Sindikatima koji djeluju u HEP-grupi bez ucjena i ultimatuma. Ponuditi svima suradnju na zajedničkim projektima od interesa za sve radnike HEP-grupe.
 • Radna skupina HES-a nastaviti s radom na izradi prijedloga novog Kolektivnog ugovora za HEP – grupu
 • Inicirati zajednički rad na prijedlogu novog Kolektivnog ugovora za HEP-grupu prema TEHNOS-u
 • Izraditi analizu primjene K.U. sa svim prijedlozima za povećanje materijalnih prava zaposlenih u HEP-grupi
 • Inicirati održavanje okruglog stola na temu „ Hrvatska elektroprivreda u novim uvjetima „ uz suradnju sindikata u HEP-u i NHS-a
 • Pripremati se za predstojeće izbore za Radnička vijeća te odabrati kandidate HES-a koji uživaju povjerenje među zaposlenima organizacijske jedinice za koju se provode izbori.
 • Pokrenuti proces osposobljavanja sindikalnih povjerenika na svim razinama
 • Aktivno sudjelovati u radu Nezavisnih Hrvatskih sindikata kroz Središnji i Izvršni odbor , te predstavljanje NHS-a u Županijskim GSV-ima.
 • Štititi HES od utjecaja politike i ne dopustiti da se HES koristi za potrebe bilo koje političke opcije ili stranke.

Predsjednik Središnjeg odbora HES-a:
Dubravko Čorak

Program rada središnjeg odbora HES-a – word (50kb)

Novosti

Središnji ured

O sindikatu

Dokumenti

Statut

Pristupnica

Pogodnosti

Kontakt

Skupština

Središnji odbor

Nadzorni odbor

Statutarni odbor

Regija Istok

Regija Sjever

Regija Zagreb

Regija Zapad

Regija Jug